Konkurs FB

 

 

 

 

ZASADY KONKURSU!

 

 

 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić Nasz profil na Facebooku [tutaj]


2. Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać front Waszych ulubionych okularów Ray-Ban® na wybranym przez Was tle. Tutaj pełna dowolność. Liczy się kreatywność!


3. Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres facebook@optique.pl.  Będziemy publikować je na Naszym fanpage’u.


4. Wygrywa foto z największą ilością polubień. Wszystko zależy od Was!


5. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w Butiku Optycznym Optique na Placu Trzech Krzyży 18. na zakup wybranych przez Was okularów marki Ray-Ban®!


6. Konkurs startuje 14.11.2013!


7. Zakończenie i ogłoszenie wyników 21.12.2013

 


 

Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA KONSUMENTÓW "KONKURS NA OPTIQUE FB"§ 1

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Konkurs na Optique FB” zwany dalej Konkursem dla konsumentów, zwanych dalej Uczestnikami.

 

2. Organizatorem konkursu jest „Glaser”   Krzysztof Machnicki, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, infolinia: +48 8888 00000, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr NIP: 7272528977, nr REGON: 473221163, zwany dalej Organizatorem.


3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia dnia 14 listopada 2013 roku do dnia 20 grudnia 2013 roku.

 

 

 

§ 2

 

 

Zasady konkursu

 

 

 

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 14 listopada 2013r.

 

2. Zamknięcie konkursu nastąpi dnia 20 grudnia 2013r. zaś jego rozstrzygnięcie dnia 21 grudnia 2013r.

 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy:


3.1. Mieć status fana strony "Butik Ray-Ban Warszawa" na portalu społecznościowym "Facebook",


3.2. Zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.optique.pl,


3.3. Wysłać jedną fotografię konkursową przestawiającą front okularów przeciwsłonecznych marki Ray-Ban® (których właścicielem jest

Uczestnik Konkursu) na dowolnie wybranym tle, na adres e-mail facebook@optique.pl

 

 

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.

 

5. Konkurs jest moderowany. Każde zgłoszone do Konkursu zdjęcie, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowane przez Organizatora. Wszystkie zgłoszone zdjęcia, które uzyskają akceptację Organizatora, zostaną opublikowane na stronie "Butik Ray-Ban Warszawa" Organizatora na portalu społecznościowym "Facebook". Zgłoszenie zdjęcia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem go do Konkursu.

 

6. Możliwość zamieszczania zdjęć konkursowych  mają tylko fani strony "Butik Ray-Ban Warszawa" na portalu społecznościowym "Facebook".

 

7. Możliwość głosowania na fotografie zakwalifikowane do udziału w Konkursie mają tylko fani strony "Butik Ray-Ban Warszawa" na portalu społecznościowym "Facebook"

 

8. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno zostać opatrzone klauzulą:

“Jestem autorem zdjęcia i wyrażam zgodę na opublikowanie go przez Organizatora konkursu wraz  z moim imieniem i nazwiskiem”

 

9. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:


  9.1. Posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej,


9.2. Zgłoszone do Konkursu fotografie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych

podmiotów;


9.3. Udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z fotografii konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych

i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego fotografii.

 

 

10. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

 

11. Z udziału w Konkursie „Konkurs na Optique FB”  wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

12. W konkursie nagrodzone zostanie zdjęcie, które zdobędzie największą ilość polubień na oficjalnej stronie Organizatora "Butik Ray-Ban Warszawa" na portalu społecznościowym "Facebook".

 

13. Nagrodą w konkursie jest Voucher o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych), ważny przez okres 3 miesięcy od daty przekazania Uczestnikowi przez Organizatora, do wykorzystania w stacjonarnym salonie optycznym Optique w Warszawie Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499, bądź na stronie internetowej pod adresem www.optique.pl

 

14. Voucher może zostać wykorzystany na zakup okularów marki Ray-Ban®.§ 3

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.optique.pl.

 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Konkursem rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

 

 

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel