PURE DEAL W OPTIQUE!

**
*Promocja obowiązuje przy zakupie produktów z całej kolekcji marki Ray-Ban dostępnej w Butiku stacjonarnym Optique przy Pl. Trzech Krzyży 18 w Warszawie

*Promocja ważna do wyczerpania zapasów
i
i
i
i
i
i

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW „PURE DEAL W OPTIQUE”


§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.Organizatorem promocji dla konsumentów o nazwie „PURE DEAL W OPTIQUE” (dalej „Promocja”), jest GLASER Krzysztof Machnicki, Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, numer statystyczny REGON 473221163, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 725-252-89-77 (dalej „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 16 czerwca 2013 roku, aż do wyczerpania zapasów.

 

§ 2


Zasady Promocji

 

1.Każdy Klient, który w okresie trwania promocji, w dniach i godzinach otwarcia stacjonarnego salonu Optique przy Placu Trzech Krzyży 18 w Warszawie dokona jednorazowego zakupu okularów marki Ray-Ban, otrzyma zaproszenie upoważniające do jednorazowej wizyty jednego z klubów fitness sieci PURE na terenie Warszawy.

2. Zaproszenie do klubu wydawane jest tylko i wyłącznie z chwilą wystawienia i wręczenia Klientowi

paragonu fiskalnego.

3. Do jednego rachunku może zostać wydane tylko jedno zaproszenie niezależnie od ilości zakupionych par okularów.

4.Promocja dotyczy całej kolekcji marki Ray-Ban dostępnej w stacjonarnym salonie optycznym Optique przy Palcu Trzech Krzyży 18

5.Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

 

§ 3


Postanowienia końcowe

 

1.Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.optique.pl

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

4.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

5.W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 

 

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel